ข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#รายละเอียดโครงการวิจัย
2211
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2551
โดย สมบัติ บุญเลี้ยง   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2212
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2551
โดย ศศิธร แท่นทอง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2213
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2551
โดย อาดุลย์ จงรักษ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2214
ประเภท : ทั่วไป
ปีงบประมาณ : 2551
โดย สุรางค์รัตน์ พันแสง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี