[เปิดเผยราคากลาง] : การออกแบบและสร้างเครื่องกรอกข้าวหลามแบบพกพาสำหรับ...้าวหลามในจังหวัดเพชรบูรณ์