[เปิดเผยราคากลาง] : การออกแบบและสร้างเครื่องอบไล่ความชื้นกระบอกข้าวหล...าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์