[เปิดเผยราคากลาง] : การออกแบบและพัฒนาระบบการลำเลียงกระบอกข้าวหลามสำหร...าวหลาม ในจังหวัดเพชรบูรณ์