[เปิดเผยราคากลาง] : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการสำหรับ...ียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์