[เปิดเผยราคากลาง] : การวิจัยและพัฒนาอิฐเทียมดูดซับกลิ่นจากกะลาแมคคาเด...ียเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์