[เปิดเผยราคากลาง] : การศึกษาวิธีการสกัดและประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช...าก่อโรคฝักเน่าในมะขามหวาน