[เปิดเผยราคากลาง] : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกันสมองเสื่อมของผู้สู...ิมทักษะและสุขภาพกาย