[เปิดเผยราคากลาง] : การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสตรอว์เบอร์รี ...ภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์