[เปิดเผยราคากลาง] : แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์สตรอว์เบอ...ภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์