[ดาวน์โหลดเล่มฯ] : การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงน้ำปลาหวาน

#ดาวน์โหลดโดยนำไปใช้ประโยชน์เมื่อ
1ณัฐริกา มาลัยวิชาการ4 สิงหาคม 2562
2เพ็ญนภา สินเพียงวิชาการ4 สิงหาคม 2562
3สุวิมล สมสะอาดวิชาการ4 สิงหาคม 2562
4ขวัญตา บุญยศพาณิชย์/อุตสาหกรรม29 มิถุนายน 2562
5ณัฐยาภรณ์ ป้องเขตวิชาการ13 มิถุนายน 2562
6ทัศนีย์ อุทานุเคราะห์วิชาการ18 กันยายน 2560
7อาริสา เนตรหาญพาณิชย์/อุตสาหกรรม12 กันยายน 2560
8pearljaeวิชาการ5 พฤษภาคม 2560