[ทรัพย์สินทางปัญญา] : การพัฒนาเครื่องทำขนมผิง

#ประเภทเลขที่ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สถานะสุดท้ายวันที่ตามสถานะ#
1ปี พ.ศ. 2558อนุสิทธิบัตร9799ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร6 ตุลาคม 2560