ข่าวทุนอุดหนุนการวิจัย

#เรื่อง
1ขอเชิญส่งผู้ประสานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประจำปีระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRIIS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ผ่าน Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live
ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2565
เข้าชม 11 ครั้ง
2
ประกาศเมื่อ : --
เข้าชม 6 ครั้ง
3ทดสอบ
ประกาศเมื่อ : 5 พฤษภาคม 2565
เข้าชม 30 ครั้ง
4ทดสอบ
ประกาศเมื่อ : 5 พฤษภาคม 2565
เข้าชม 24 ครั้ง
5รับข้อเสนอทุนวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2564 (FY2021) ในขอบข่ายสาขาสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Climate change impact on natural and human systems)
ประกาศเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2565
เข้าชม 26 ครั้ง
6ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุน คปก. ที่ได้รับการสนับสนุนให้รับทุนเสริมสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2565
เข้าชม 20 ครั้ง
7บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 1)
ประกาศเมื่อ : 28 เมษายน 2565
เข้าชม 61 ครั้ง
8ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อ : 27 เมษายน 2565
เข้าชม 25 ครั้ง
9การสัมมนาเสนอผลการศึกษาต้นแบบเครื่องมือป้องกันข่มขืนกระทำชำเราในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
ประกาศเมื่อ : 26 เมษายน 2565
เข้าชม 31 ครั้ง
10ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565
ประกาศเมื่อ : 5 เมษายน 2565
เข้าชม 64 ครั้ง