รายละเอียดข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
ปีงบประมาณ
2561
ประเภททุน
เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
โครงการวิจัย
งบประมาณ
286,000 บาท
หัวหน้าโครงการ
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารแนบ
1512-nacc20180115154113.pdf   ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง
หมายเหตุ
--
เปิดเผยเมื่อ
15 มกราคม 2561