รายละเอียดข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
ปีงบประมาณ
2561
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
โครงการวิจัย
งบประมาณ
277,600 บาท
หัวหน้าโครงการ
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารแนบ
1542-nacc20180115153913.pdf   ดาวน์โหลด : 48 ครั้ง
หมายเหตุ
--
เปิดเผยเมื่อ
15 มกราคม 2561