รายละเอียดข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
ปีงบประมาณ
2561
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
โครงการวิจัย
งบประมาณ
90,000 บาท
หัวหน้าโครงการ
คณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เอกสารแนบ
1551-nacc20180115153804.pdf   ดาวน์โหลด : 38 ครั้ง
หมายเหตุ
--
เปิดเผยเมื่อ
15 มกราคม 2561