รายละเอียดข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
ปีงบประมาณ
2561
ประเภททุน
สร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
โครงการวิจัย
งบประมาณ
60,300 บาท
หัวหน้าโครงการ
คณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เอกสารแนบ
1552-nacc20180115153703.pdf   ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง
หมายเหตุ
--
เปิดเผยเมื่อ
15 มกราคม 2561