รายละเอียดข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
ปีงบประมาณ
2562
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
โครงการวิจัย
งบประมาณ
231,900 บาท
หัวหน้าโครงการ
คณะ
คณะครุศาสตร์
เอกสารแนบ
1662-nacc20181121151438.pdf   ดาวน์โหลด : 179 ครั้ง
หมายเหตุ
--
เปิดเผยเมื่อ
21 พฤศจิกายน 2561