รายละเอียดข้อมูลเปิดเผยราคากลาง
ปีงบประมาณ
2562
ประเภททุน
เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ประเภทโครงการ
โครงการวิจัยเดี่ยว
โครงการวิจัย
งบประมาณ
287,000 บาท
หัวหน้าโครงการ
คณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เอกสารแนบ
1615-nacc20181121145044.pdf   ดาวน์โหลด : 155 ครั้ง
หมายเหตุ
--
เปิดเผยเมื่อ
21 พฤศจิกายน 2561