รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่สตรอว์เบอร์รี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย
นันทกานต์ ศรีปลั่ง
ณัฐณิชา อินทร์เพ็ญ
ภรวลัญช์ มาอยู่
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ 59
ไฟล์เอกสาร
1203-rf20170828150859.pdf  (โหลด : 30 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
17 กันยายน 2562