รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดผลิตภัณฑ์สตรอว์เบอร์รี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย
ปราณีต ใจหนัก
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ 59
ไฟล์เอกสาร
1206-rf20170828150815.pdf  (โหลด : 15 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
16 ตุลาคม 2562