รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพผลิตผลทางการเกษตรสำหรับเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม แมคคาเดเมียจังหวัดเพชรบูรณ์
โดย
ธงชัย เครือผือ
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ
ไฟล์เอกสาร
2170-rf20220719142200.pdf  (โหลด : 2 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
15 กันยายน 2565