รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดย
วิศิษฎ์ บิลมาศ
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ
ไฟล์เอกสาร
2249-rf20220504103858.pdf  (โหลด : 11 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
28 มิถุนายน 2565