รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส จากเศษเหลือทิ้งของปลาดุก
โดย
อภิชาติ สุวรรณชื่น
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ
ไฟล์เอกสาร
2149-rf20220110141213.pdf  (โหลด : 13 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
29 กันยายน 2565