รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การบูรณาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุก เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย
รัตนากร แสนทำพล
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ
ไฟล์เอกสาร
2145-rf20220110141136.pdf  (โหลด : 19 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
22 กันยายน 2565