รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การศึกษากระบวนการสร้างเกมกระดาน ผนวกเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง โดยใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ และสังคมเกษตรและอาหารปลอดภัย ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดย
กติญา บุญสวน
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ
ไฟล์เอกสาร
2139-rf20220110140256.pdf  (โหลด : 16 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
1 ตุลาคม 2565