รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตครูเพื่อเสริมสมรรถนะความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี : ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเกษตรและอาหารปลอดภัย
โดย
นันทวัน พัวพัน
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ
ไฟล์เอกสาร
2138-rf20220110140211.pdf  (โหลด : 19 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
15 สิงหาคม 2565