รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าทอไทหล่ม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย
วันฉัตร กันหา
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ 64
ไฟล์เอกสาร
1979-rf20201228142025.pdf  (โหลด : 23 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
23 กันยายน 2565