รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
ผลิตไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
โดย
ณรงค์ศักดิ์ แพงสาย
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ 60
ไฟล์เอกสาร
1296-rf20170828134601.pdf  (โหลด : 120 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
12 พฤษภาคม 2565