รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
แนวทางการพัฒนาชุมชนสู่หมู่บ้านท่องเที่ยงวิถีชุมชน โดยเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย
อรุณ สนใจ
กฤษฎากรณ์ ยูงทอง
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ 62
ไฟล์เอกสาร
1754-rf20181116145250.pdf  (โหลด : 26 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
13 กันยายน 2562