รายละเอียดข้อมูลไฟล์เอกสาร
โครงการวิจัย
ความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ (Cluster) ผ้าทอพื้นเมือง
โดย
จตุพร จันทร์เพชร
ชื่อเอกสาร
ประกาศทุนฯ 2561
ไฟล์เอกสาร
1531-rf20180110155536.pdf  (โหลด : 31 ครั้ง)
รายละเอียด
เมื่อ
10 กุมภาพันธ์ 2563