ทรัพย์สินทางปัญญา

#สถานะประเภทเลขที่ระยะเวลาผู้ประดิษฐ์/ออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์สถานะสุดท้าย
1จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร1380419 เม.ย. 2561   -   2 ก.ค. 2566รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดคัดขนาดละมุดแบบเพลาหมุนวางคู่ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร
2จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร979910 เม.ย. 2558   -   16 ม.ค 2563รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาดระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร
3จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร925010 ต.ค. 2557   -   21 ม.ค 2562รศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
    [คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม]
แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ระหว่างการจัดทำเอกสารตอบรับและจัดส่งเอกสาร
4จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร70208 มี.ค. 2555   -   11 ก.พ. 2559รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานรแจ้งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปี
5จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร600714 ก.พ. 2554   -   1 ส.ค. 2557รศ. ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
    [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
น้ำปุ๋ยปลูกผักโภชนาการสูงโดยระบบไฮโดรพอนิกส์แจ้งเตือนชำระค่าธรรมเนียมรายปี