รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลทั่วไป
สถานะ
จดทะเบียน
ประเภท
อนุสิทธิบัตร
ไฟล์เอกสาร
--  
วันที่ออก/หมดอายุ
--
ข้อมูลส่วนที่ 1
เลขที่คำขอ
--
วันที่ขอ
--
วันที่รับคำขอ
--
เลขที่ประกาศ
7020
วันที่ประกาศ
--
เล่มที่ประกาศ
--
เลขที่สิทธิบัตร
--
วันที่จดทะเบียน
8 มีนาคม 2555
เอกสารประกาศโฆษณา
ข้อมูลส่วนที่ 2
ผู้ขอจดทะเบียน
รศ.ดร. เบญจพร ศรีสุวรมาศ
ตัวแทน
--
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ   [คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ชื่อผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานร
จากผลงานวิจัย
สถานะสุดท้าย
แจ้งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมรายปี
วันที่ตามสถานะ
11 กุมภาพันธ์ 2559
บทสรุปการประดิษฐ์
ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานร ใช้สำหรับ ทาผิวที่ เป็นแผล ตุ่ม และผื่นคัน ผลิตโดยใช้ส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 1. สารสกัดหยาบจากใบสมุนไพรพญาวานร 1 กรัม ซึ่งผลิตโดยใช้แอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 95 % เป็นตัวทำละลาย 2. ภาคน้ำของสูตรครีมทาผิว ประกอบด้วยน้ำกลั่น 25 มิลลิลิตร และไทเอทาโน ลามีน 10 กรัม 3. ภาคน้ำมันของสูตรครีมทาผิว ประกอบด้วย น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ 25 กรัม สบู่ผง หรือ สบู่หั่นฝอย 25 กรัม กลีเซอรีน 15 กรัม กรดสเตียริก 25 กรัม และไอโซ โพรพิล แอลกอฮอล์ 15 กรัม เมื่อนำทั้ง 3 ส่วนผสมกันแล้ว คนไปเรื่อย ๆ จนเป็นครีมข้นเกือบแข็ง สีเขียวขี้ม้า เติมสารกันบูด 0.5 กรัม และหัวน้ำหอมกลิ่นลีลาวดี 0.125 มิลลิลิตร
บทสรุปการประดิษฐ์
ข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง)
1. ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานร ประกอบด้วย สารสกัดใบพญาวานร 1 กรัม น้ำกลั่น 25 มิลลิลิตร ไทเอทาโนลามีน 10 กรัม น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 25 กรัม สบู่ผงหรือสบู่หั่นฝอย 25 กรัม กลีเซอรีน 15 กรัม
แท็ก
--
ข้อมูลส่วนที่ 3
เอกสารข้อถือสิทธิ์
เอกสารแบบพิมพ์คำขอ
เอกสารรายละเอียดการประดิษฐ์
ภาพเขียน
--  
แบบพิมพ์คำขอ
--  
ข้อถือสิทธิ์ (ทั้งหมด)
1. ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานร ประกอบด้วย สารสกัดใบพญาวานร 1 กรัม น้ำกลั่น 25 มิลลิลิตร ไทเอทาโนลามีน 10 กรัม น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ 25 กรัม สบู่ผงหรือสบู่หั่นฝอย 25 กรัม กลีเซอรีน 15 กรัม กรดสเตียริก 25 กรัม ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 15 กรัม สารกันบูด 0.5 กรัม หัวน้ำหอมกลิ้นลีลาวดี 0.125 มิลลิลิตร 2. ครีมทาผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรพญาวานร ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ ซึ่งสารสกัดใบสมุนไพรพญาวานร ได้จากการนำใบพญาวานรไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 ํ C จากนั้นแช่ในตัวทำละลายเอธิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95 % เป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้ว ระเหยแอลกอฮอลล์ด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ
ข้อมูลอื่น ๆ
อ้างอิง
หมายเหตุ
--
แก้ไขล่าสุด
8 มีนาคม 2562