ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

#ชื่อการประชุมหมดเขตรับบทความสถานที่จัดงานเข้าชม/ครั้ง
1The 7th International STEM-Ed Education Conference 2022 (7th# iSTEM-Ed 2022): "STEM Education for Sustainable Development and Lifelong learning"The 7th International STEM-Ed Education Conference 2022 (7th# iSTEM-Ed 2022): "STEM Education for Sustainable Development and Lifelong learning"

วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2565
จังหวัดสุโขทัย3
2The 3rd Srinakharinwirot University International Conference on Education and The 7th Srinakharinwirot University National Conference on Education (3rd# SWUICE & 7th SWUNCE) (ONLINE conference)The 3rd Srinakharinwirot University International Conference on Education and The 7th Srinakharinwirot University National Conference on Education (3rd# SWUICE & 7th SWUNCE) (ONLINE conference)

วันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2565
1 กุมภาพันธ์ 2565การประชุมออนไลน์4
322nd WPA World Congress of Psychiatry22nd WPA World Congress of Psychiatry

วันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2565
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพมหานคร3
4การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 15การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 15

วันที่ 17 มิถุนายน 2565
Early bird submission ค่าสมัคร 2,000 บาท กำหนดส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2565 //การประชุมออนไลน์15
5การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10

วันที่ 29 - 30 เมษายน 2565
1 เมษายน 2565การประชุมออนไลน์31
6การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27

วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565
31 มีนาคม 2565โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย, จังหวัดเชียงราย9
7งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2022 (FIAC 2022): "Innovative and sustainable development of functional ingredients and materials : Benefits, concerns and challenges in human health and well-being:งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2022 (FIAC 2022): "Innovative and sustainable development of functional ingredients and materials : Benefits, concerns and challenges in human health and well-being:

วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2565
10 มีนาคม 2565ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา, กรุงเทพมหานคร17
8การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ ครั้งที่4 ประจำปี 2565การประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ ครั้งที่4 ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
31 มกราคม 2565การประชุมออนไลน์58
9การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์: "5 ทศววรษ มหาวิทยาลับรามคำแหง การวิจัยเพื่อความยั่งยืน" คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์: "5 ทศววรษ มหาวิทยาลับรามคำแหง การวิจัยเพื่อความยั่งยืน" คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
31 มกราคม 2565การประชุมออนไลน์34
10School of Allied Health Sciences International Conference 2022: “Allied Health Sciences for Health and Wellbeing in The Post COVID Pandemic”School of Allied Health Sciences International Conference 2022: “Allied Health Sciences for Health and Wellbeing in The Post COVID Pandemic”

วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2565
15 มีนาคม 2565การประชุมออนไลน์30