ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

#ชื่อการประชุมหมดเขตรับบทความสถานที่จัดงานเข้าชม/ครั้ง
1** เนื่องจากโควิด19 ยังคงระบาด ทาง สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย [Thai Society of Biotechnology] จะจัดงานประชุมแบบออนไลน์ในปีนี้ 2564 (2021) // และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ในสถานที่ปีหน้า 2566 (2022) ** ** เนื่องจากโควิด19 ยังคงระบาด ทาง สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย [Thai Society of Biotechnology] จะจัดงานประชุมแบบออนไลน์ในปีนี้ 2564 (2021) // และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ในสถานที่ปีหน้า 2566 (2022) **

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
31 สิงหาคม 2564การประชุมออนไลน์24
2International Conference on Geology, Geotechnology, and Mineral Resources of Indochina 2022 (GEOINDO 2022)International Conference on Geology, Geotechnology, and Mineral Resources of Indochina 2022 (GEOINDO 2022)

วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2565
1 กันยายน 2564การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ งานประชุมที่อุทยานธรณีขอนแก่น [Khon Kaen Geopark], จังหวัดขอนแก่น9
3การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5

วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2564
31 สิงหาคม 2564การประชุมออนไลน์13
4การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยา ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยา ครั้งที่ 11

วันที่ 25 - 28 มกราคม 2565
นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ในวารสาร* ที่อยู่ในฐาน TCI และ ACI*, 15 กันยายน 2564 // นำเสนอผลงานและตีพิมพ์ Proceedings, 15 พฤศจิกายน 2564การประชุมออนไลน์37
5[เบื้องต้น][เบื้องต้น]

วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565
30 พฤศจิกายน 2564โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา, จังหวัดสงขลา14
6The International Conference on English Language Studies 2021 (ICELS 2021)The International Conference on English Language Studies 2021 (ICELS 2021)

วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2564
30 กรกฎาคม 2564การประชุมออนไลน์20
7งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา" ครั้งที่ 2 : "ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปัจจุบัน”งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา" ครั้งที่ 2 : "ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะปัจจุบัน”

วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2564
31 สิงหาคม 2564 [ขยายเวลา] // ส่งผลงานได้ที่ E-mail: isnsพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า, จังหวัดปทุมธานี12
8The 2022-14th International Conference on Knowledge and Smart Technology (14th# KST 2022)The 2022-14th International Conference on Knowledge and Smart Technology (14th# KST 2022)

วันที่ 26 - 29 มกราคม 2565
รอบแรก, 15 กันยายน 2564 // รอบสอง, 15 ตุลาคม 2564Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ กับการจัดงานประชุมที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, จังหวัดชลบุรี25
9[เบื้องต้น][เบื้องต้น]

วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2565
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด, จังหวัดขอนแก่น16
10The 4th Environment and Natural Resource International Conference: "Challenges, Innovations and Transformations for Environmental Sustainability" (4th# ENRIC 2021)The 4th Environment and Natural Resource International Conference: "Challenges, Innovations and Transformations for Environmental Sustainability" (4th# ENRIC 2021)

วันที่ 16 ธันวาคม 2564
15 สิงหาคม 2564การประชุมออนไลน์25